Vacature Gewestcoördinator

logo sl

Vacature coördinator Starterslabo Vlaanderen ESV

Starterslabo Vlaanderen ESV is de koepelorganisatie van de activiteitencoöperatieven in Vlaanderen. De activiteitencoöperatieven werken allen onder de merknaam Starterslabo gevolgd door de naam van de provincie. Zo zijn er in totaal vijf starterslabo’s en sinds 2014 is er een koepel gevormd in de vorm van een economisch samenwerkingsverband (ESV). De koepel heeft als doel de economische werkzaamheden van de leden te bevorderen en/of vergroten, de activiteiten van de leden te ondersteunen en de samenwerking tussen de leden te coördineren.

De coördinator zorgt de uitvoering van deze doelstellingen en is een persoon met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, die zeer autonoom kan werken in een respectvolle en communicatief open omgang met de anderen.
Als kerntaken zien we voor de coördinator:

  • verbindend werken met de verschillende Starterslabo’s en met de respectievelijke teams
  • stroomlijning van de aanpak en methodiek, met oog voor het lokale maatwerk
  • innovatie in aanpak en dienstverlening
  • uitbouw en versterking dienstverlening
  • vertegenwoordiging naar de stakeholders en uitbouw netwerk.

Andere inzetbare talenten zijn heel welkom.

Meer gespecifieerd kijken we naar volgende taken en verantwoordelijkheden:

1. Coachend leiderschap binnen het overleg met de verschillende Starterslabo’s die onafhankelijk van mekaar opereren, maar ook verbonden zijn qua strategie en doelstellingen. Draagvlak creëren rond een dossier, de eenheid bewaken met respect voor de lokale autonomie, en consensus nastreven is de boodschap.

Functionele competenties die hier van pas komen zijn:
o Neutraal, objectief en onpartijdig zijn
o Inhoudelijk en strategisch denken
o Vertrekken vanuit de principes van positieve waardering en oplossingsgericht werken
o Inzicht hebben of snel kunnen verwerven in begeleiding en coaching naar zelfstandig ondernemerschap
o Procesbegeleiding
o Zelfstandig en besluitvaardig zijn

2. Beleids- en projectvoorbereidend werk waarbij de belangen van de Starterslabo’s worden verdedigd bij de verschillende bevoegde ministers en departementen in functie van de uitvoering van overheidsopdrachten, projecten worden ontwikkeld of aangetrokken die de groeistrategie van de Starterslabo’s helpen ondersteunen of de bestaande dienstverlening verder helpen verdiepen en versterken. Deelnemen aan het beleidsvoorbereidend werk in de SERV commissie Sociale Economie en eventueel andere overheidsorganen.

Functionele competenties die hier aan bod komen zijn:
o Goesting en inzicht om wettelijke bepalingen te bevatten en te doorgronden, goede dossierkennis is belangrijk;
o Kunnen lobbyen en onderhandelen (commerciële feeling) en politiek inzicht;
o Beschikken over een netwerk of dat snel kunnen uitbouwen;
o Strategisch en creatief denken;
o Projectmanagement en vaardigheden om projecten/subsidieaanvragen te schrijven;
o Kennis van de werking sociale economie is een voordeel.

3. De vertegenwoordiging van de Starterslabo’s in de Belgische koepelorganisatie van activiteitencoöperaties, de andere verbonden organisaties, andere organisaties mbt sociale economie, de verwijzende instanties zoals VDAB, andere projecten, belanghebbende federaties en tot slot de brede buitenwereld.

Functionele competenties die belangrijk zijn:
o Dossierkennis en analytische geest;
o Diplomatisch zijn en inzicht in belangenverdediging;
o Inzicht in structuren en opbouwen van contacten;
o Helikoptervisie;
o Capaciteit om op constructieve manier samen te werken met de diverse stakeholders;
o Oog hebben voor de win-win situatie en ziet samenwerking;
o Aangename stijl om te presenteren en inzicht in methodieken;
o Omgaan met cultuurverschillen;
o Kennis Frans is nuttig.

4. Eindverantwoordelijke voor de externe communicatie en de zichtbaarheid van Starterslabo in de buitenwereld. Nuttig om inzicht te hebben in het ontwikkelen van een gemeenschappelijk verhaal en het opmaken van een communicatieplan en verder laten uitwerken via de verschillende kanalen zoals website, facebook (en andere sociale media), brochures. Inzicht in werking pers en publieke evenementen is een pluspunt.

Interessante functionele competenties zijn:
o Basiskennis communicatie & marketing;
o Ervaring met sociale media & andere communicatiekanalen.

5. De coördinator zorgt voor de opvolging en kwaliteitsbewaking van de strategische en operationele lijnen van het ESV in overleg met het college van zaakvoerders en in nauwe samenwerking met de coördinatoren en teamleden van de Starterslabo’s. Zij/hij is verantwoordelijk voor het goed beheer van het ESV. Tegelijk volgt de coördinator (zie ook eerste punt) de werking van de verschillende Starterslabo’s, gaat zij/hij de goede werking na, doet verbetervoorstellen indien nodig. Mits mandaat van het college van zaakvoerders kan de coördinator ingrijpen bij mogelijke ontsporingen of specifieke problemen.

Functionele competenties hiervoor:
o Kunnen plannen en organiseren;
o Ervaring met organisatiebeheer;
o Ervaring met kwaliteitsbewaking.

Modaliteiten van tewerkstelling zijn flexibel:

– De kandidaat kan kiezen voor een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling.
– Plaats van tewerkstelling is mogelijk in de regio van de woonplaats van de kandidaat bij één van de vijf Starterslabo’s (Antwerpen, Genk, Gent, Kortrijk of Leuven)

Starterslabo biedt de coördinator naast een boeiende werkomgeving met veel ruimte voor initiatief tevens een verloningspakket in lijn met de sectorale loons- en arbeidsvoorwaarden en houdt rekening met het profiel en de professionele werkervaring van de kandidaat.

Kandidaten dienen hun CV en motivatiebrief over te maken aan mon.verrydt@starterslabo.be uiterlijk op 22 juni 2021.

Na een eerste selectie op basis van brief en CV zullen weerhouden kandidaten uitgenodigd worden op vrijdag 25 juni 2021 voor een eerste sollicitatiegesprek.

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Starterslabo