Wettelijke vermelding

Wettelijke vermelding en voorwaarden voor het gebruik van de website

 

Eigenaar:

Deze website is eigendom van: STARTERSLABO VLAANDEREN ESV (economisch
samenwerkingsverbond)

Adres: Kerkstraat 108, 9050 GENTBRUGGE, Ondernemingsnummer: 0561 800 244,
vertegenwoordigd door Mon Verrydt, Gewest Coördinator, in diens hoedanigheid van Gewest Coördinator.

Telefonisch kan je ons bereiken op 089 32 95 30 of per e-mail op lim@starterslabo.be.

Door de toegang tot en het gebruik van de website wordt u geacht de
volgende bepalingen te aanvaarden:

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan STARTERSLABO of rechthoudende derden. Bijgevolg mag u deze ook niet hergebruiken, bewerken, of in enige vorm verder verspreiden zonder onze expliciete toelating.

Wil je iets van onze website gebruiken, of er een link naartoe plaatsen stuur ons dan een bericht (lim@starterslabo.be)

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

STARTERSLABO levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site beschikbaar zou zijn, zal STARTERSLABO de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

STARTERSLABO kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Als je onjuistheden zou vaststellen of vermoeden in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons daarover contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wij houden geen archief bij van deze aanpassingen en kunnen dus ook niet teruggrijpen naar eerder gepubliceerde informatie.

STARTERSLABO geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

STARTERSLABO kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
STARTERSLABO verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brugge bevoegd.

Blijf op de hoogte

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Starterslabo